Jestem certyfikowanym coachem Multi-Level Coaching, specjalistą z zakresu psychodietetyki, certyfikowanym trenerem umiejętności psychospołecznych, absolwentką Psychologii Pozytywnej na Uniwersytecie Warszawskim, Szkoły Coachingu i Pracy z Grupami MLC oraz Psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jestem również certyfikowanym trenerem i partnerem metody FRIS® Style Myślenia i Działania. Ukończyłam trening redukcji stresu oparty na uważności MBSR (Mindfulness-Based-Stress-Reduction) oraz kurs uważności w relacjach IMP (Interpersonal Mindfulness Program).

Oferuję wsparcie w rozwoju osobistym. Prowadzę sesje psychodietetyki, life coachingu, coachingu zdrowia, diet coachingu. Prowadzę również treningi redukcji stresu oraz treningi rozwoju osobistego w oparciu o metodę FRIS®.

Pomagam wprowadzić styl życia wspierający zdrowie i rozwój osobisty. Uczę jak radzić sobie ze stresem, utrzymać motywację i samodyscyplinę, dbać o dobre relacje i harmonię w życiu osobistym i zawodowym.

Od kilkunastu lat rozwijam swoje zainteresowania oraz zdobywam nowe umiejętności związane z redukcją stresu poprzez pracę z emocjami i ruch – głównie metodą Feldenkraisa i tańcem oraz rozwojem uważności i samoświadomości w nurcie Mindfulness. Cyklicznie uczestniczę w warsztatach edukacji somatycznej z Metody Feldenkraisa.

Nieustannie się rozwijam i zdobywam nowe umiejętności. Wszystko po to, aby jak najlepiej pomóc Ci w przezwyciężyć trudności i budować zdrowe i szczęśliwe życie.

Usłyszę Cię

Jestem również filologiem. Ukończyłam Filologię Słowiańską na Uniwersytecie Warszawskim i od 20 lat pracuję jako tłumacz przysięgły i konferencyjny, głównie w dyplomacji. Dzięki tej pracy nauczyłam się poznawać ludzi przez język, twórczość i kulturę. Nauczyłam się tworzyć dobre relacje, radzić sobie ze stresem i umiejętnie planować swoje działania w czasie. Przede wszystkim jednak nauczyłam się uważnie słuchać, wyczuwać jaka intencja kryje się za słowami, aby jak najlepiej przetłumaczyć to, co zostało powiedziane. Ogromnym zaszczytem jest dla mnie zaufanie, jakim obdarza mnie mówca i jego zadowolenie z tego, że został zrozumiany tak, jak sobie tego życzył.

Ważne dla mnie jest

Ważne dla mnie jest zdrowie, dobre relacje z ludźmi, życzliwość, odwaga, wdzięczność, radość, pokora, natura. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że pod tym względem w dużej mierze jesteśmy podobni, ponieważ wszyscy chcemy być zdrowi, szczęśliwi, mieć udane związki z ludźmi, czuć radość i spokój.

Gdy myślę o zdrowiu, to przychodzi mi na myśl samolot. Przed startem dostajemy instrukcję jak mamy się zachować, gdyby zdarzyły się kłopoty. Uczą nas, że dorosłe osoby podróżujące z dziećmi najpierw zakładają maskę sobie, a potem dziecku. Dlaczego? Bo jak stracisz przytomność, to nie pomożesz ani sobie ani dziecku. Podobnie jest w innych obszarach codziennego życia. Jeśli nie czujesz się dobrze psychicznie czy fizycznie, to zapewne trudno Ci pracować, zadbać o zdrowie, stworzyć dobry związek, czy rozwijać dobre relacje. Na początku więc zadbaj o siebie. Pamiętaj TY też jesteś ważna, TY też jesteś ważny .Zanim więc zadbasz o cały świat, zadbaj o siebie.

Jak mogę Ci pomóc

Pomogę Ci zrealizować ważne dla Ciebie cele i przezwyciężyć trudności, które Ci to uniemożliwiają. Wspólnie zadbamy o Twój rozwój osobisty, pogłębimy wiedzę na temat zdrowego stylu życia i żywienia oraz wprowadzimy nawyki redukujące stres i wspierające zdrowie psychofizyczne.

Możesz skorzystać z sesji psychodietetyki, coachingu osobistego, coachingu zdrowia i diet coachingu, edukacji zdrowotnej, wziąć udział w w treningu redukcji stresu opartego na pozytywności oraz treningu rozwoju osobistego opartego na metodzie FRIS®. Możesz pracować indywidualnie lub dołączyć do grupy.

Jak pracuję

Podczas sesji skupiam się na budowaniu akceptacji i zaangażowania, odnalezieniu blokady psychicznej, zrozumieniu związku między emocjami, przekonaniami i reakcją ciała, a następnie wprowadzeniu korzystnej zmiany. Wykorzystuję wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii jedzenia,  odchudzania, coachingu zdrowia, terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii akceptacji i zaangażowania, rozwijana uważności w nurcie Mindfulness, rozwijania samoświadomości poprzez ruch i redukcji stresu poprzez pracę z ciałem i umysłem.

Jako trener metody FRIS® Style Myślenia i Działania pomagam w rozwoju osobistym, dzięki odkrywaniu potencjału wynikającego z unikalnego stylu myślenia i działania każdej osoby.

Korzystam również z technik psychologii pozytywnej, czyli nauki o emocjach, ich rozpoznawania i samoregulacji. Uczę jak świadomie zarządzać emocjami i budować pozytywne nastawienie, czyli postawę życiową sprzyjającą zdrowiu, rozwojowi i wzrostowi. Stosując techniki pozytywności pomagam rozwijać potencjał, wzmacniać pozytywne cechy psychiczne i obniżyć ryzyko depresji i innych chorób cywilizacyjnych. Natomiast dzięki technikom psychodietetyki, coachingu zdrowia, diet coachingu i edukacji zdrowotnej pomagam zadbać o zdrowie i zapobiegać chorobom dietozależnym oraz zaburzeniom odżywiania.

Zachęcam i motywuję do zmiany stylu życia i wprowadzenia zdrowego żywienia oraz wspieram podczas tego procesu. Szczególnie, jeśli zmiana stylu życia jest podyktowana chorobami, czy alergiami. Sama przeszłam przez ten proces kilkanaście lat temu, kiedy zdiagnozowano u mnie alergie pokarmowe. Doświadczyłam tego, co znaczy i z czym się wiąże zmiana systemu żywienia. Rozumiem, jak trudno jest zmienić nawyki żywieniowe, ile to wymaga wysiłku, jak trudno jest wytrwać i utrzymać samodyscyplinę. Tym bardziej wspieram i towarzyszę w trakcie podróży do bardziej zdrowego, świadomego i szczęśliwego życia.

Co mi pomaga

Co mi pomaga dbać o zdrowie i rozwój osobisty? Przede wszystkim zdrowo się odżywiam i wysypiam. Rozwijam w sobie pozytywność. Dbam o równowagę między życiem zawodowym i osobistym. Pielęgnuję dobre relacje. Regularnie medytuję i ćwiczę. Moim drogowskazem, GPS-em są moje emocje, dzięki którym wiem, czy podążam w odpowiednim kierunku.

Po wielu latach znalazłam swój przepis na zdrowie, wytrwale się go trzymam, a jak poczuję że potrzebuję zmiany, to modyfikuję. Z pewnością i Ty znajdziesz swój przepis na zdrowie. Jeśli będziesz potrzebować wsparcia, z przyjemnością Ci pomogę.

Możesz skorzystać z indywidualnych lub grupowych sesji life coachingu, coachingu zdrowia i diet coachingu, sesji psychodietetyki, wziąć udział w treningu redukcji stresu opartego na pozytywności oraz treningu rozwoju osobistego opartego na metodzie FRIS®.

life & diet coach

slow life & diet coach

Największym źródłem szczęścia jest zdrowe ciało i gorące serce. Dalajlama